Onze trainingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van De Creatiespiraal. Wij hebben dit vertaald naar een visie op de groei en ontwikkeling van teams en organisaties. De belangrijkste les die De Creatiespiraal ons leert is dat alle elementen voor groei en ontwikkeling al bij aanvang aanwezig zijn. Dit geldt voor individuen, maar ook voor teams. De kracht en de mogelijkheid van toekomstige groei zit gewoon al in jou … of in je team.

Potentie van het team

Door sport en spel worden we ons bewust van de potentie van ons team. Alle neuzen gaan dezelfde kant op staan is een verschrikkelijk cliché, maar als er één manier is om dat te bereiken is door samen te spelen en te sporten en daar dan onder begeleiding van een trainer van te leren. En door samen op deze gestructureerde manier naar groei en ontwikkeling te kijken, spreken we allemaal dezelfde taal. We snappen allemaal waar we staan in het proces en we zijn beter in staat elkaar te helpen en te overtuigen.

Creatiespiraal

De Creatiespiraal is als het ware de grammatica van de taal die je als team of organisatie met elkaar afspreekt, vervolgens spreekt of gaat spreken.

Een mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld is een call center organisatie die de ambitie had om behalve verkoop- en telemarketing activiteiten ook een klantenservice-organisatie te worden. Alle kennis, vaardigheden en technische faciliteiten hiervoor waren al in huis. Deze ontwikkeling moest als het ware alleen maar wakker gekust te worden. Na de eerste gesprekken over missie en visie begon het er lekker te borrelen. Dankzij de training die wij gaven, startte een proces, waarbij we door goed na te denken, maar vooral ook regelmatig buiten te spelen, deze organisatie hebben geholpen een hele nieuwe business te starten. Alle potentie zat al in de organisatie en met behulp van de inzichten van de Creatiespiraal is dit er op een geweldige manier uit gekomen.