Zonder goede communicatie geen goede samenwerking en zonder goede samenwerking geen effectief functionerend team. De 3 genoemde trainingen hangen dus in hoge mate met elkaar samen. Het is, indien gewenst, mogelijk om een integraal programma aan te bieden, waarbij alle 3 de onderwerpen in volgorde en in samenhang worden behandeld.

De totale duur van deze training is 4 dagen en kan worden uitgebreid met een terugkomdag na enige tijd. Dit kan bijvoorbeeld over een aantal weken gespreid worden, in overleg.