Begrijpen en begrepen worden, elkaars taal verstaan en kunnen spreken is essentieel, zowel verbaal als non-verbaal. Effectieve communicatie, elkaar feedback geven, taalgebruik, vraagtechnieken en, misschien het allerbelangrijkste, luistervaardigheden zijn voor ons essentiële ingrediënten.

In de training Communicatie komen deze onderdelen in de verschillende modules terug. Uiteraard beginnen we met een stevige theoretische basis en brengen dat daarna in een aantal spelelementen in de praktijk.

De training Communicatie duurt minimaal 1 dag, maar is uit te breiden naar anderhalve dag, waarbij er iets meer tijd is om te oefenen en de diepte in te gaan.