Wij geloven in een goede voorbereiding. Maar we hebben vooral de overtuiging dat het succes van een training wordt bepaald door de mate waarin de training goed aansluit op de specifieke trainingsbehoefte.

4D model

Wij gaan daarbij uit van het 4-D model:Diagnose, Design, Doen en Durven. We leggen dit model hieronder uit.

Diagnose

We kijken, luisteren en spreken, uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever, met een aantal sleutelpersonen binnen uw organisatie. Het afnemen van een aantal interviews zal standaard een onderdeel van deze diagnosefase zijn. Na afloop van deze fase geven we altijd feedback over onze ervaringen. De opdrachtgever kan in deze fase uiteraard extra informatie geven, zaken toelichten en accenten aangeven. Wat wij het belangrijkste vinden, is dat we deze fase afsluiten met een helder beeld van de organisatie.

Design

Op basis van de input die we hebben gekregen tijdens de diagnose, stellen wij een passend programma samen. Daarbij wordt naast de theoretische basis voor bijvoorbeeld communicatiemodellen, voor een aantal van onze geweldige, leerzame en soms zelfs hilarische spelelementen gekozen. Uiteraard wordt dit programma altijd eerst voorgelegd aan de opdrachtgever. En er is dan voldoende ruimte voor aanpassingen of het plaatsen van accenten. Na deze fase is er een duidelijk beeld en overeenstemming over het inhoudelijke programma en de gekozen spelelementen.

Doen

De training is vooral actief van aard, maar er is ook voldoende tijd voor reflectie. Na afloop van de training geven we altijd feedback aan de opdrachtgever over het verloop van en de sfeer binnen de training. Ook zullen wij adviezen en/of aandachtspunten voor het vervolg geven. En dan de volgende dag de hamvraag: ….. wat ga je anders doen…?

Durven

Het belangrijkste resultaat van een training bewijst zich meestal pas vanaf de eerste dag na de training:

  • Durven we datgene dat we geleerd hebben toe te passen?
  • Gaan we elkaar aanspreken als dat nodig is?
  • Weten we na een nachtje erover slapen nog wat onze ambitie was, of weten we dat na heel wat nachtjes slapen nog wat onze ambitie was.

TeamCreators blijft beschikbaar

Wij blijven uiteraard beschikbaar, in overleg. We kunnen af en toe even meekijken bij een overleg, misschien in een pauze of tijdens een vrijmibo de gemaakte afspraken weer opfrissen met 1 of 2 spellen.
En in sommige gevallen adviseren wij om op termijn een herhaaltraining in te plannen. Maar ook een hernieuwde audit behoort tot de mogelijkheden. Dit alles uiteraard in overleg en nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Belangrijkste doel

Het belangrijkste doel voor ons is dat organisaties en teams die wij getraind hebben een duidelijk doel hebben, daar schouder aan schouder aan werken, maar bovenal veel plezier hebben….de kracht van het spel eindigt nooit.