Wij geloven in de kracht van het spel bij leren en de lerende effecten van spelen. TeamCreators is een trainingsbureau dat spelen en leren combineert in gerichte programma’s voor teams en organisaties.

Sport- en spelelementen

Wij zullen dus ook altijd programma’s aanbieden waar sport- en spelelementen worden afgewisseld met theorie en feedback. TeamCreators biedt een unieke combinatie van inhoudelijke trainingen op het vlak van communicatie, samenwerking en teambuilding enerzijds en sport en spel anderzijds. Wij hebben de stellige overtuiging, dat een training niet saai hoeft te zijn, maar iets waar je de volgende dag met je collega’s met veel plezier en overtuiging bij de koffieautomaat of in een online sessie op terugkijkt. Hoe mooi is het dat je volgende gloedvol aan je collega’s vertelt wat je samen hebt meegemaakt en dat die ene leidinggevende die altijd zo op structuur stuurt, eigenlijk heel chaotisch is. En die schuwe jongen van de receptie, eigenlijk heel goed het voortouw kan nemen.

Trainingen direct toepasbaar

Heel vaak krijgen wij terug dat onze trainingen behalve erg leuk en leerzaam zijn, ook zo direct toepasbaar zijn. Als je samen met een aantal collega’s heel veel moeite hebt moeten doen om een piramide te bouwen met slechts een paar bamboestokken en wat elastiekjes, is dat heel herkenbaar wanneer je in een volgend overleg samen moeilijke keuzes moet maken met beperkte middelen.
Of wanneer je met beperkte informatie een instructie moet geven aan iemand op een andere plek, bijvoorbeeld via een portofoon. Deze situatie is heel herkenbaar wanneer je in een project moet samenwerken, waarbij iedereen maar een deel van het geheel overziet en je toch samen met collega’s een zo goed mogelijk resultaat moet bereiken.

Wat ga je morgen anders doen?

Een training is eigenlijk vooral heel zinvol wanneer de lessen direct toepasbaar zijn. Wij zullen dus ook steeds in een training de belangrijkste vraag stellen: “Wat ga je morgen anders doen?”
En tot nu toe kan iedereen die vraag altijd met trots en ambitie beantwoorden.